By Huppelhoekie is babas tot en met 5 jariges welkom.
Ons skoolterrein word verdeel in ‘n babaskool en ‘n kleuterskool.

Die Babaskool
Ons het verskillende ouderdom babaklassies waar ons babatjies elkeen op eie stoom vorder soos sekere mylpale berek word. Hier ontvang ons babas baie liefde en drukkies en stimulasie is meestal gefokus op sensoriese aktiwiteite, babamassering en groot motoriese ontwikkeling.
Wanneer baba gereed is om van die bottel en doek afstand te doen word die peuter in een van ons toiletroetine klassies geplaas waar die personeel daarin spesialiseer om hulle touwys te maak om op hul eie die toiletroetine baas te raak. Stimulasie in hierdie klassies fokus hoofsaaklik op die sensoriese en groot motoriese ontwikkeling en in ‘n kleiner maat op die fyn motoriese ontwikkeling van die peuter.
Wanneer die peuter ‘groot’ is en nie meer doek dra of bottel drink nie, skuif hy/sy na ‘n klassie waar daar nou groter fokus geplaas word op die fyn motoriese ontwikkeling en word daar in die klas meer aandag gegee aan die aanleer van hierdie uiters noodsaaklike vaardighede.

Die Kleuterskool
Al ons oggend personeel aan die kleuter kant is gekwalifiseerde onderwyseresse.
Kleuters word verdeel in:
– ‘n junior groep (3-4 jariges);
– ‘n middelgroep, wat ook bekend is as die Gr RR (4-5 jariges);
– en die seniors wat ons Gr R maats is (5-6 jariges). Hierdie ouderdom word slegs op aanvraag van jaar tot jaar aangebied.

Ons het spesifieke akademiese tye waartydens ons speel-speel ons maats skoei en gereed maak vir die uitdagings wat aan elkeen gestel sal word.
Die nodige vaardighede word daagliks aangeleer en ingeskerp en aan die einde van elke kwartaal ontvang ouers ‘n vorderingsverslag. Sekere vaardighede en mylpale moet aan die einde van elke jaar bereik word, en ons personeel werp alles in die stryd om goeie resultate te verseker.
Alle klasse by Huppelhoekie het 2 personeellede en waar daar doeke betrokke is, is daar ook ‘n klasassistent voldag aan diens in die klas.

Close Menu