Huppelhoekie Kleuterskool is in 1962 begin as Baba hoekie.

In 1999 word daar amptelik begin met die bou van Huppelhoekie in Maraisstraat.

Vandag het ons 14 klasse en neem vanaf pasgebore babas tot GR R kleuters in. By Huppelhoekie skep ons ‘n liefdevolle atmosfeer en ‘n veilige en stimulerende omgewing waarin elke kindjie die geleentheid gegun word om volgens sy eie vermoë en tempo te ontwikkel.

Ons simpatieke en liefdevolle personeel neem die verskillende behoeftes en moontlikhede van elke kindjie in ag om sodoende te verseker dat elkeen as ‘n gemotiveerde, onafhanklike en goed gedissiplineerde individu met ‘n goeie selfbeeld, ontwikkel.

Respek en liefde vir mekaar, die omgewing en elkeen self, asook ‘n sin vir waardes en selfwaarde word gekweek.

‘n Ordelike sisteem van dissiplinêre reëls en regulasies is in plek om die goeie verhouding, samewerking en wedersydse respek tussen ouers, personeel en kinders te verseker…..

Daar is nie ‘n resep vir die opvoeding en onderrig van ‘n kind nie.

Opvoeding en onderrig verg ‘n wakker oplettendheid vir die eiesoortigheid van elke kind

en ‘n liefdevolle reaksie op elkeen se besondere persoonlikheid.

– Esme Fourie –

Close Menu