Luistervaardighede

Met al die tegnologie tot ons beskikking, wordkinders al hoe meer visueel gestimuleer en hoef hulle minder op hulleluistervaardighede staat te maak. Swak luistervaardighede beïnvloed ‘n kind seaanleer van taal en klanke. Dit beïnvloed dus ook die kind se lees en spelling.Die volgende aktiwiteite help om luistervaardighede te ontwikkel:
– Lees elke aand vir jou kind ‘n storie en vra dan vrae daaroor. Daar moet nievisuele leidrade by wees soos met ‘n DVD nie.
– Speel ‘Simon Says’, waar jou kind moet luister vir spesifieke woorde voor hy’n opdrag uitvoer.
– Vertel ‘kettingstories’. Een persoon begin ‘n storie vertel. Na ‘n paarsinne, gaan die volgende persoon aan met die storie deur ‘n stuk aan te las, enso gaan dit aan.

Alet de Jager, Spraakterapeut en Oudioloog
aletdejager@gmail.com, 083611 0332

Close Menu