Kies die regte Kleuterskool

Om ’n goeie Kleuterskool te kies kan ’n uitdaging wees. ‘n Kleuterskool is ’n skool vir kinders tussen die ouderdom van twee tot vyf jaar. Baie kleuterskole bied ook graad R(voorbereidingsjaar) aan, hoewel dit ook in ‘n laerskool deurloop kan word. Sommige kleuterskole bied ook ‘n gebalanseerde ontbyt en middagete vir die kinders aan. Die bywoon van kleuterskole is nie verpligtend nie, maar kan help om kinders vir die laerskool voor te berei. Ouers wat voltyds werk maak ook van kleuterskole gebruik om toesig oor kinders te hou terwyl hulle nie tuis is nie. Van die vaardighede wat kinders by ‘n kleuterskool aanleer:
 motoriese vaardighede (hand-oog-koördinasie, liggaamlike oefening, ens.)  perseptuele vaardighede (visuele persepsie, ouditiewe persepsie, ens.)
 sosiale en emosionele vaardighede (groepswerk, speel en deel met maatjies)
 basiese taalvaardighede (praat, lees en skryf)
 basiese wiskunde (tel, eenvoudige somme, ens.)
Gedurende die jaar ontwikkel ’n kind se selfbeeld ten opsigte van skoolaktiwiteite. Dit is die proses om jou kind te help om goed oor hom/haarself te voel en vertroue in hulself te kry. Die kleuterskool leer kleuters om vrae te vra, asook om uitdagings met ope arms te aanvaar. Maak dus seker jy kies die regte kleuterskool vir jou kind.

Vra is vry.
Gaan lees op oor die skool en kry meer inligting rakende hul visie, missie en reëls. Vra gerus rond en gesels met ander ouers oor hul ervaring by die skool. Sodoende sal jy ’n ingeligte gevoel oor die skool kan kry.

Speeltyd
Die belang van spel vir ’n kleuter kan nie genoeg beklemtoon word nie. Spel ontwikkel belangrike lewensvaardighede soos deelname, beurte neem en sosiale vaardighede. Maak seker die skool het genoeg toerusting en tyd vir buitespel (grof motoriese ontwikkeling), fantasie spel, kreatiewe spel, gestruktureerde spel asook vryspel. Gedurende die klastyd is dit belangrik dat die juffrou aandag gee aan die hele klas, en dat kleiner groepswerk, asook individuele werk gedoen word.

Liewe Juffrou…
Die juffrou is die persoon wat tydens klastyd die grootste invloed op jou kind se opvoeding gaan hê. Dit is nogal ’n scary gedagte en daarom is dit belangrik om self ’n klasbesoek/skoolbesoek te gaan doen om sodoende ’n gevoel van die klas en skool te kry. Let op na die kwaliteit van instruksies (moedig personeel kreatiewe denke binne ’n gestruktureerde omgewing aan?), hoe kinders hanteer word, asook die hart en waardes van die skool. Vind ook uit hoe gereeld personeel by die skool wissel. Dit kan ’n kind se gevoel van sekuriteit bedreig.

Handjies was
Sodra kinders in ’n groter dam geplaas word (van huis na kleuterskool) is die risiko vir kieme optel onmiddelik groter. Vra dus vir die skool hoe gereeld hulle die toerusting was, asook wat die protokol vir klaskamer en badkamer higiëne vir die kinders is.

Sekuriteit
Gaan jy jou kind met ’n geruste hart daar los? Vind uit of enige iemand jou kind net kan gaan optel by die skool en of hulle sekere sisteme in plek het dat slegs die ouers of vooraf gereëlde persone die kinders mag oplaai. Lyk die toerusting en apparate veilig by die skool en word dit gereeld gediens? Dis belangrik dat die toerusting nie breek of op die kinders kan val nie.

Kontrolelys vir ouers se gerief:

Eerste indrukke
Die atmosfeer is warm, liefdevol en positief
Die skool skep ’n uitnodigende atmosfeer
Die personeel is vriendelik en behulpsaam
Die personeel is geduldig en ontvanklik vir die kleuters se behoeftes
Dissipline is konsekwent maar liefdevol
Die kleuters is gelukkig en ontspanne

Die klaskamer
Daar is voldoende ruimte vir aktiwiteite in die klas (1,5m² per kind)
Daar is genoeg personeel vir die hoeveelheid kinders:
1mnd tot 18mnde: 1:6
18mnde tot 3 jaar: 1:12
3 en 4 jaar: 1:20
4 en 5 jaar: 1:30
Leerders se skeppende werk word vertoon teen die mure
Daar is genoeg apparaat beskikbaar en dit is toeganklik vir die kleuters
Die apparaat is toepaslik vir die verskillende ouderdomsgroepe
Die meubels in die klaskamer is geskik vir kleuters

Die Leerprogram
Personeel beskik oor die nodige ervaring om die stimulerende leerprogram te bestuur
Die TV word spaarsamig gebruik
Werkboeke en inkleurboeke word spaarsamig gebruik
Die dagprogram word teen die klaskamermuur vertoon
Die dagprogram sluit, etenstye, rustye, vry spel, georganiseerde ninne-en buite aktiwiteite in
Die leerprogram is speelgebaseerd
Assessering word informeel gedoen d.m.v. observasie
Ten minste 2 vorderingsverslae per jaar moet aan ouers voorsien word

Die Buite area
Die buite ruimte is voldoende vir die aantal kinders (2m² per kind)
Daar is ’n verskeidenheid speelapparaat toepaslik vir die verskillende ouderdomsgroepe
Die buite speelares word vir vryspel sowel as georganiseerde onderrig aktiwiteite gebruik
Apparaat is in ’n goeie toestand en veilig om te gebruik
Die speelarea is rommelvry en sonder gevaarlike voorwerpr soos glasstukke
Daar is genoeg skaduwee
Personeel is te alle tye op diens

Veiligheid
Daar is ’n voorvalle-register in die kantoor
Die skool is omhein
Toegangshekke het ’n veiligheidsknip wat kinders nie kan oopmaak nie
Van die personeel het ’n noodhulp-sertifikaat
Die skool het ‘n noodhulpkissie
Die skool het ’n noodplan en brandblussers
Daar is geen ooglopende gevaarlike middels, elektriese drade, onbedekte elektriese kragpunte, skoonmaakmiddels ens binne die kinders se bereik nie

Gesondheid en higiëne
Die skool lyk en ruik skoon
Babas se doeke word gereeld geruil en op ’n higiëniese wyse mee weggedoen
Elke kleuter onder 3 jaar het sy eie potjie
Daar is ten minste 1 wasbak en 1 toilet vir elke 20 kinders
Daar is ’n aparte siekekamer
’n Lys van kleuters se name em allergië is teen die muur van die kantoor/siekekamer
Medisyne word in ’n kas toegesluit
Drinkwater is veilig

Voeding
Die skool beskik oor ‘n gesondheidsertifikaat
Die kombuis is skoon enhigiënies
Die kleuters ontvang maaltye by die skool

Administratiewe aangeleenthede
Die skool is by die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling geregistreer
Elke kleuter het ’n lêer waarin sy aansoekvorm en medise inligting sowel as persoonlikeinligting soos geboortesertifikaat en immuniseringskaart gebêre word
Skoolfooie en die betaling daarvan is verduidelik
Ekstra aktiwiteite en ekstra fooie is verduidelik

Close Menu