Beweging… Hoekom is dit Belangrik vir Kinders?

Vandag se kinders spandeer meeste van hulle tyd gedurende die dag in ‘n sittende posisie.  Kinders het meer en intenser beweging as grootmense nodig vir die ontwikkeling van hulle spiere asook ander vaardighede soos balans, om die twee helftes van die liggaam saam in aktiwiteite te kan gebruik, kruising van die midlyn en koördinasievaardighede.Kinders leer deur te beweeg – hulle leer meer van die ruimtelike wêreld om hulle en om hul liggaampies teen swaartekrag regop te hou.

Observeer jou kind vir die volgende wat ‘n aanduiding kan wees dat hy/sy versterking en verdere ontwikkeling van die lyfie benodig of dat hy/sy hulp van ‘n Arbeidsterapeut benodig:

–          Sukkel om gedurende tafelaktiwtiete ‘n regop postuur te handhaaf.

–          Ondersteun kop met hand.

–          Beweeg gedurig rond en sukkel om stil te sit.

–          Is lomp en val gedurig

–          Druk hard as hy/sy teken.

–          Sukkel met die uitvoer van grootmotoriese take soos eenbeenspronge, huppel ens.

–          Sukkel met die uitvoer van fynmotoriese take bv. knip, inkleur, potloodgreep ens.

Dit is noodsaaklik dat grootmotoriese vaardighede en die lyfie goed ontwikkel word (met die fokus op rug-, maag-enskouerspiere) aangesien dit saam met sensoriese ontwikkeling die fondasie van alle ander vaardighede soos fynmotorieseontwikkeling en visuelepersepsie vorm.

Die volgende oefeninge kan tuis of in die klaskamer gedoen word:

–          Kruiwaloop

–          Dierelope – loop soos ‘n krap, beer, aap ens.

–          Rol en kruip.

–          Doen opstote en maak ‘n brug met jou lyfie.

–          Stoot, trek of dra swaar voorwerpe

–          Rowwespel – soos stoei

–          Maak ‘n hindernesbaan: kruiponderstafels, spring oorbokse ens.

–          Spring: op en af, twee voete saam, eenbeenspronge, sterspronge ens.

Arbeidsterapeut – Monique Harris

moniqueharris77@yahoo.com  0743598192 

Close Menu