Aandaggebrek-hiperaktiwiteitsindroom (ADHD).

Dit is ʼn toestand wat by kinders sowel as volwassenes voorkom, gekenmerk deur simptome van aandagafleibaarheid, impulsiwiteit en hiperaktiwiteit. Wat is dit? ADHD is ʼn versteuring wat gekenmerk word deur ʼn aanhoudende patroon van onoplettendheid of hiperaktiwiteit-impulsiwiteit. Die term word dikwels wisselend met Aandaggebreksindroom (ADD) gebruik, met die wesenlike verskil dat ADD nie die simptoom van hiperaktiwiteit bevat nie, wat algemeen in ADHD is. Hiperaktiwiteit manifesteer as volg:  ’n gevroetel en op-en-af bons wanneer die person sit  nie in die sitplek bly soos verwag nie  moeite om stil te speel  kompulsiewe beweging, soos byvoorbeeld voortdurend hardloop of klim  buitensporige gepraat ADHD kom meer by seuns as by meisies voor, hoewel ʼn 2012 Suid-Afrikaanse studie getoon het dat ADHD tot in adolessensie voortduur in die meeste gevalle waar ADHD in die kinderjare gediagnoseer is. Die positiewe sy van ADHD Heelwat ‚negatiewe‛ assosiasies word met ADHD gemaak, maar daar is ook baie wat positief is. Mense met ADHD is gewoonlik kreatief, intuïtief, en geneig om onafhanklike denkers te wees. Hulle is vasberade tot die punt van hardkoppigheid en is taamlik sensitief, maar steek dit dikwels weg onder ʼn oppervlakkige soort bravade. Die sleutel is altyd om seker te maak hierdie kinders ontvang die regte ondersteuning en leiding om te verseker dat hulle toestand bestuur word op ʼn wyse wat hulle lewens help en nie kniehalter nie. Simptome van ADHD Kinders met ADHD het oor die algemeen probleme daarmee om aandag te skenk of te konsentreer en sukkel om instruksies te volg. Hulle raak maklik verveeld en raak dikwels gefrustreerd met take. Hulle is ook geneig om voortdurend te beweeg , is impulsief en dink nie voor hulle doen nie. Die probleem is dat baie van hierdie tipes gedrag oor die algemeen by kinders voorkom, die verskil synde dat hulle meer dikwels in kinders met ADHD voorkom en meer akuut manifesteer tot by die punt waar dit met hulle vermoë inmeng om in die skool of tuis te funksioneer. Simptome van ADHD word gewoonlik in drie kategorieë gegroepeer: gebrek aan aandag, hiperaktiwiteit, en impulsiwiteit. Sommige van die hoofsimptome sluit in:

 Aandag maklik afgelei
 Maklik gefrustreerd of verveeld
 Impulsiwiteit
 Vergeetagtigheid
 Rusteloosheid
 Volg nie instruksies of voltooi take nie
 ’n Versuim om aandag te gee lei tot agterlosige foute

Behandeling vir ADHD Behandeling behoort te begin met opvoeding en lei na die vind van die regte soort kombinasie en ondersteuning. Dit mag al die volgende of sommige daarvan insluit:
 Terapie: Gedragsterapie en opleiding in sosiale vaardighede sal help om laasgenoemde en sensoriese integrasieprobleme aan te spreek. ʼn Terapeut kan ook help om roetine te skep en ʼn manier te vind om saam met die toestand te werk en nie daarteen nie.
 Medisyne: In sommige gevalle mag medisyne nodig wees en die dokter sal die vereiste terapie aanbeveel.
 Dieet: ʼn Gesonde dieet en aanvullings mag ADHD-simptome verbeter en help met beter konsentrasie. Kry professionele advies oor wat die beste sal werk vir elke individuele geval.

Is my kind ADHD?

Die meeste kinders met AAS (ADD/ADHD) het baie van die volgende in gemeen:
– die kind konsentreer moeilik op ‘n gegewe taak
– die kind ervaar die skool omgewing (in die klas) negatief
– die kind het selektiewe konsentrasie vermoë (kan lank rekenaar speletjies speel, maar kan nie ‘n storie wat gelees word volg nie)
– die kind is vergeetagtig, en kom in die moeilikheid daaroor – ouers/onderwysers moet gereeld dieselfde taak herhaal (borsel jou tande; haal jou wiskunde handboek uit ens.)
– as kleuter in die kleuterskool word verskeie mylpale nie voldoende bereik nie, bv. Uitknip, tussen die lyne inkleur.
– Die kind kan die een dag die alfabet met gemak opsê, maar vergeet van die letters die volgende dag
– Op skool is omkerings van letters en syfers algemeen
– Die kind verwar links en regs, en kan nie maklik balanseer op een been nie, en veral nie as die ogies toe is nie
– Die kind sukkel om hom/haarself verbaal uit te druk
– spraak ontwikkeling gewoonlik laat
– Die kind praat aanhoudend, en gee niemand anders ‘n beurt nie
– Die kind kan nie stilsit nie, en hiperaktiwiteit is teenwoordig van kleuter dae af.
-Die kind het min impuls beheer (doen eers, en dink later)
– Die kind lees nie sy/haar omgewing nie, en bars in op situasies wat onvangpas is
– Die kind word verstoot deur sy eie portuur maats, en sukkel om vriende te maak van dieselfde ouderdom. Gewoonlik maatjies met jonger kinders
– Emosionele ontwikkeling/volwassenheid problematies. Sukkel om situasies op ‘n emosionele vlak te hanteer, voel baie gou seergemaak en wil ‚terugkry‛
– Die kind het nagswete wat nie gepaard gaan met ‘n siekte nie, veral op die kop
– Meeste kinders is lig van kleur, met ligte oë
– Meer seuns word gediagnoseer as dogters
– Daar is twee hoof groepe kinders, die dromers wat meeste van die dag in hul eie wêreld is; en die hiperaktiewe kind wat heeldag vroetel, praat, op-en-af hop, en niks kan uitlos nie.
– Ons ondervind dat die regter kant van die brein, die Nie-Verbale kant gewoonlik hoër funksionerend is as die linker kant, of die Verbale kant.
– Die IK Punte verskil tussen die twee breinhelftes dui gewoonlik op die erns van die leergeremdheid.
– Tien of meer punte verskil in die sielkundige terme is ‚beduident‛, dus problematies vir so ‘n kind.
– en in ADD/ADHD kinders is dit gewoonlik nie die geval nie.

Close Menu